Kami sedang menjalankan kajian rintis bersama Bulan Sisters untuk mengumpul data tentang inisiatif yang telah atau sedang dijalankan bagi membasmi kemiskinan haid.

Data yang dikumpulkan akan dikongsikan bersama atas kebenaran semua pihak.

Semua pihak dijemput untuk bergerak bersama Peduli Merah dan Bulan Sisters untuk menangani kemiskinan haid.

%d bloggers like this: